För media

Tack för att ni tog kontakt

Här kan ni ladda vårt mediapaket. Bilderna får användas till nyheter, artiklar och annat redaktionellt material. Vi hoppas att vi får en kopia (digital eller pappersvesion) av artikeln.

Download Media Kit

Copyright 2019 Ekberg 1852 Oy Ab
Alla rättigheter förbehålls | Sekretessmeddelande (FIN) | Cookie Policy